ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Tag Archive : angiologia

Angiolog, podobnie jak inni specjaliści w dziedzinie medycyny, bazuje przede wszystkim na wywiadzie przeprowadzonym z pacjentem, a także na podstawowym badaniu wykonanym w czasie wizyty. W przypadku zdiagnozowania choroby angiolog najczęściej przepisuje leki farmakologiczne i wskazuje metody leczenia prewencyjnego.