ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Czym zajmuje się lekarz od żył?

Czym zajmuje się lekarz od żył?

żyły i tętnice

Angiolog to lekarz, który specjalizuje się w terapii chorób układu naczyniowego, czyli żył i tętnic, a także leczeniu zmian w układzie limfatycznym.

Do jego kompetencji zalicza się diagnostykę schorzeń, ich leczenie, późniejszą rehabilitację oraz szeroko rozumiane działania prewencyjne.

W przypadku żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych analiza i leczenie będą podobne do tych w poprzednich chorobach, ale przy przewlekłej chorobie tętnic obwodowych należy wykonać badanie krwi, koagulogram, agregację płytek, lipidogram, białko C-reaktywne, immunoglobulinę IgG, IgM, CIC. Konieczne jest również wykonanie angiografii tętnic miednicy i kończyn dolnych.

Bardzo często lekarz od żyył i tętnic zleca wykonanie USG Doppler. Na podstawie obrazu USG lekarz dokonuje oceny tętnic – obecność i charakter ewentualnych zmian chorobowych.